Killan esittely

Mittamies- ja Topografikilta on valtakunnallinen maanpuolustusyhdistys

 

Mittamies- ja Topografikilta ry ja sen edeltäjät Mittauspatteriston kilta ry ja Mittamies- ja Tiedustelukilta ry ovat olleet perustamisestaan, tammikuusta 1964 lähtien hyvä esimerkki pienen erikoisjoukon mahdollisuuksista toteuttaa aktiivista kilta- ja reserviläistoimintaa suurempien veljesjärjestöjen rinnalla. Mittauspatteriston kilta perustettiin sodanaikaisten mittauspattereiden vankan yhteenkuuluvuuden tunteen luomalle perustalle.

Mittamies- ja Topografikiltakilta ry koostuu tällä hetkellä pääkillan lisäksi viidestä alaosastosta. Alaosastot toimivat Helsingissä, Kankaanpäässä, Porissa ja Turussa. Kilta on Pohjankankaan Tykistökilta ry:n, Tykkimiehet ry:n ja Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäsen. Toimintansa kilta on pyrkinyt ulottamaan mahdollisimman laajoihin sen toiminnasta kiinnostuneisiin kansalaispiireihin. Erityisenä kohderyhmänä ovat perinteisesti olleet puolustusvoimien mittaus- ja mittaustiedusteluyksiköissä sodan ja rauhan aikana palvelleet aseveljet. Killan alaosastot järjestävät maanpuolustustahtoa ja jäsentensä yhteenkuuluvuutta lujittavaa toimintaa. Tämän lisäksi kilta on mukana valtakunnallisessa vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa. Koulutustilaisuudet järjestetään vuosittain yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. Killan jäseneksi on voinut päästä jo vuosia sukupuoleen katsomatta jokainen Suomen kansalainen, jonka killan hallitus on jäseneksi hyväksynyt.

Puolustusvoimien organisaatiomuutosten ja erityisesti mittaus- paikkatietotekniikoiden kehittymisen myötä perinteiset mittamiesten joukko-osastot, Tiedustelupatteristo ja Topografikunta, ovat olennaisesti muuttuneet: Tiedustelupatteristossa ei enää kouluteta mittamiehiä ja Topografikunta on jopa menettänyt itsenäisen joukko-osaston asemansa. Tämän kehityksen vuoksi Mittamies- ja Tiedustelukillan ja Topografikillan keskuudessa syntyi muutama vuosi sitten ajatus maanmittaus- ja paikkatietoaloilla toimivien veljien ja sisarien yhteisen killan luomisesta palveluspaikasta riippumatta. Tämän ajatuksen siivittämänä syntyi kaksi "uutta" kiltaa: Mittamies- ja Tiedustelukillasta tuli "Mittamies- ja Topografikilta ry", joka jatkaa mittamiesten vapaaehtoisen maanpuolustuksen perinteitä yhdessä topografiveljien ja siskojen kanssa.  "Mittamies- ja Topografikilta ry" syntyi luonnollisesti vanhojen kiltojen luomalle vankalle pohjalle ja se vaalii emokiltojensa ja joukko-osastojensa perinteitä ja nykyisyyttä, mutta samalla tähtää voimakkaasti oman ammattikuntansa vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä kinnostuneiden veljien ja sisarien yhteenliittymäksi, riippumatta heidän palveluspaikastaan tai ovatko he suorittaneet asepalvelusta ollenkaan.

Mittamies- ja Topografikilta täytti 50 vuotta vuonna 2014 ja killan toiminta jatkuu historiaa unohtamatta, mutta ajan henki huomioiden. Tule mukaan aktiiviseen piiriimme.