Helsinki

Helsingin alaosasto

 

Eero Ahokas
eero.kkn(at)gmail.com

Muut paikallisosaston hallituksen jäsenet:

  • Tuija Karanko
  • Markku Juhola
  • Esa Roiha
  • Toivo Vanhanen
  • Antero Yläkorpi

Pääkaupunkiseutu on aina kuulunut tärkeänä osana Mittauspatteriston rekrytointialueeseen. Kuitenkin Helsingin paikkallisosasto perustettiin virallisesti vasta 3.3.1987 viimeisenä tällä hetkellä toimivista paikalisosastoista.

Helsingin osasto on jäsenmäärältään suurin ja sen toiminnassa näkyvät selvästi teollisuuden,  puolustusvoimien ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen tärkeiden elimien sijainti valtakunnallisesti.