Vuoden 2020 vuosikokousasiaa

14.10.2020

JÄSENTIEDOTE LOKAKUU 2020

 

KORONATILANTEEN VAIKUTUKSISTA

Pohjankankaan Tykistökillan hallituksen kokouksessa 12.10.2020 päätettiin yksimielisesti siirtää 7.11.2020 killan vuosikokous keväälle 2021.  Porin Prikaatin Kilta on myös päättänyt jättää pitämättä vuoden 2020 vuosikokouksensa koronaepidemian takia.  

Oma vuosikokouksemme on ollut normaalisti väkimäärältään koronan kokoontumisrajoitusten tuntumassa ja jäsenistöstämme merkittävä osa kuuluu koronan riskiryhmiin. Lisäksi kokoukseen olisi tulossa jäsenistöä
useista eri maakunnista, joten kokouksestamme voisi muodostua levittäjä.

Vuosikokous           

Kiltamme hallitus on päättänyt siirtää vuosikokouksemme keväälle 2021 koronaepidemia takia.

 

Vuosikokousasiat 

 Koska koronaepidemia estää vuoden 2020 vuosikokouksen pitämisen, jatkamme vuoden 2019 vuosikokouksen päätösten mukaisesti:                                                                   

* vuoden 2019 tilinpäätös on allekirjoitettu hallituksen kokouksessa 13.2.2020 ja toiminnantarkastaja on sen hyväksynyt 29.2.2020
* toimintasuunnitelma ja talousarvio on laadittu vuosikokoukselle ja niitä sovelletaan noudattaen vuoden 2019 vuosikokouksen päätöksiä
* jäsenmaksu pidetään ennallaan, vuoden 2021 jäsenmaksu päätetään vuoden 2021 vuosikokouksessa ja se ilmoitetaan MPKL:lle

* hallituksen kokoonpano ja luottamushenkilöt pysyvät ennallaan seuraavaan vuosikokoukseen asti
* seuraavan vuosikokouksen järjestäjänä on Turun alaosasto
* palkitsemiset aiempien käsittelyjen mukaisesti.  Vuoden 2020 kokouksessa luovutettaviksi tarkoitetut palkinnot luovutetaan vuoden 2021 kokouksessa.
Alaosastojen tulee lähettää mahdolliset esitykset vuoden 2021 palkitsemisista.

* alaosastoja muistutetaan omien jäsentensä syntymäpäivämuistamisten hoitamisesta
* tiedottaminen päätöksistä jäsenille; jäsenrekisterin kautta sähköpostilla sekä paperipostilla niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.  Asiakirjat ovat saatavissa sähköisesti (siht./rahastonhoitaja).

                          

Mittamies- ja Topografikilta ry

Hallitus